Poistenie domov a vznik škodovej udalosti

Pri krádeži

Ak máte zriadené poistenie, poisťovňa zohľadňuje mieru zabezpečenia domácnosti. A platí, že čím lepšie ste mali domácnosť zabezpečenú, tým viac peňazí dostanete od poisťovne. Počítajú sa kvalitné dvere, zámok, alarm. S každým bezpečnostným prvkom stúpa suma poistného krytia. Ak ste mali len klasické dvere, maximálna suma, ktorou ste krytí je niečo málo cez 3000 eur. Ak máte dokonca priame napojenie na políciu je krycí limit neobmedzený.

Pri škodovej udalosti dodržiavajte tento postup

 • Ústne informujte poisťovateľa, do 5 dní musíte podať písomné oznámenie, do 8 dní nesmiete od doručenia písomného oznámenia nesmiete meniť stav domácnosti, treba aby bol prešetrený v pôvodnom stave.
 • ak sa jedná o krádež, požiar alebo vandalizmus ste povinný privolať políciu.
 • Privolaný likvidátor udalosti musí celú kauzu preskúmať a Vy mu to musíte umožniť, aby vedel stanoviť sumu, ktorá Vám bude preplatená.
 • Likvidátor Vás informuje aké doklady budete potrebovať pri likvidácii (pokladničné doklady za ukradnuté veci, policajné vyhlásenie...)
 • Škodu môžete nahlásiť do 3 rokov od jej vzniku

Čo robiť?

 • Vznikne poistná udalosť
 • Oznámte škodovú udalosť – telefonicky, odfaxujte správu
 • Na miesto príde likvidátor a škodovú udalosť registruje
 • Zistíte si aké doklady treba na likvidáciu udalosti
 • Stanovenie čiastky, ktorá Vám bude vyplatená. Do 14 dní by ste mali dostať dohodnutý peňažný obnos.
 • Vyriešenie a uzávierka škodovej udalosti

 

2006 - 2020 ©  kontakt